Po - Pá 8:00 - 16:00

Realizace FVE o výkonu 9,72 kWp

V červnu 2023 jsme dokončili instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 9,720 kWp na střeše rodinného domu v obci Trnová. Naše firma dodala vše potřebné – projekční práce, materiál, dodávku kompletního systému, profesionální montáž a nakonec uvedení do provozu a připojení do místní sítě.

Instalovali jsme 36 fotovoltaických panelů, každý o výkonu 250 Wp. Panely byly odborně namontovány na hliníkovou nosnou konstrukci. Součástí instalace byly střídač, rozvaděč, kabeláž, připojení k distribuční síti včetně systému na sledování výroby elektřiny.

Celá montáž proběhla během července a práce byly prováděny v souladu s předpisy a normami. Elektrárna nyní úspěšně dodává vyrobenou elektřinu do sítě.

Proces instalace byl dle přísných předpisů a norem. V současné době elektrárna produkuje elektřinu, kterou dodává do místní distribuční sítě. Odhadovaná roční produkce elektrárny dosahuje přibližně 9-10 MWh.

Provoz FVE pomáhá nejen k šetrnějšímu využití energií, ale i k nižší produkci emisí skleníkových plynů.

Speciální parametry projektu

hliníková nosná konstrukce

sledování výroby elektřiny

roční produkce 10 MWh

Informace o projektu
Typ projektu:
FVE Rodinný dům
Datum realizace:
červen 2023
Adresa:
Trnová